«For ved dette blir min Far æret, at dere bærer mye frukt og blir mine disipler» (Joh 15,8).