togo1

Slipp fangene fri

Av: Tor Tjeransen
Slipp de to adventistene som sitter urettmessig fengslet i Togo fri. Det er budskapet i en global underskriftskampanje Syvendedags Adventistsamfunnet nå setter i gang. I over et år, siden 15. mars 2012, har adventistpastoren Antonio Monteiro og menighetsmedlemmet Bruno Amah sittet fengslet i Togo uten dom. Anklagen mot dem går ut på at de har ledet et nettverk med salg av blod, men politiet har ingen bevis i saken.

Nå vil Adventistsamfunnet globalt samle en million underskrifter i løpet av april med bønn til Togos myndigheter om å frigi de to fangene.
The International Religious Liberty Association (www.irla.org) har engasjert seg kraftig i saken og bedt presidenten i Togo om at de to mennene blir frigitt. Så langt har det ikke gitt resultater.

I følge Dr. John Graz, generalsekretær i IRLA, er anklagene mot de to fengslede mennene basert på beskyldninger fra en tidligere fange med en historie som mentalt ustabil.

Vi ber deg gjøre tre ting:
• Be for Antonio Monteiro og Bruno Amah
• Delta i underskriftskampanjen enten på internett (pray4togo.com) eller i en Adventistkirke.
• Del en link til kampanjen med venner og kolleger.

Underskrifter samlet inn i Adventistkirker vil bli oversendt fra Adventistsamfunnets hovedkontor i Norge til Togos president og til FNs høykommissær for menneskerettigheter (OHCHR).